Als Field Manager bij een IT-bemiddelingsorganisatie, in mijn geval The Solutionz Group, ben je verantwoordelijk voor een team IT-professionals die je eigenlijk niet heel vaak ziet op kantoor, want ze behoren op opdracht te zitten. Althans, dat is de bedoeling, want als je ze vaak zou zien op kantoor, door toedoen van het ‘bankzitten’ bijvoorbeeld, is dit vaak geen goed teken. Maar bij TSG zie je ze ook vaak op kantoor, niet vanwege het bankzitten, maar wel het barhangen, bij de vrijmibo! 

 Als Field manager sta je voor de uitdaging om niet alleen de prestaties van je team te optimaliseren, maar ook om hen te inspireren en aan te moedigen om hun volledige potentieel te bereiken. Het vinden van de juiste balans tussen het stellen van doelen, het bieden van ondersteuning en het tonen van waardering is een serieuze job.  

Onze unieke werkwijze  

Het gekke is dat ik vaak krijg te horen dat onze manier van werken zo uniek is, want de meeste IT-professionals hebben hun de Field Managers van voormalige werkgevers niet of nauwelijks gezien. Ik vraag me dan serieus af wat die Field Managers hebben zitten doen? Je moet toch regelmatig contact met ze hebben om te weten wat er speelt en waar je ze bij kan helpen? 

 Ik doe het dan vooral ook op mijn eigen manier welke goed past bij TSG. Lekker persoonlijk, waarbij ik app, bel, of mail, net wat ze willen. De één spreek in bepaalde periodes om de dag, de ander één keer per maand. Afhankelijk van de situatie, maar ook vooral wat de IT-professional prettig vindt. Sommigen hebben het even nodig om ze te begeleiden, anderen hebben dit weer juist niet nodig en die hoor je alleen als ze je nodig hebben. En dat is ook goed. Er is in mijn ogen niet één universele manier hoe je dit kan oppakken, want iedere IT-professional is anders, en met de één heb je een andere klik dan met de ander.  

Hoe kan je jouw team motiveren en stimuleren tot succes? Ik heb een aantal strategieën beschreven!  

  1. Duidelijke Communicatie van Doelen. Het begint allemaal met duidelijke communicatie. Zorg ervoor dat je teamleden begrijpen wat er van hen wordt verwacht en welke doelen ze moeten bereiken. Geef ze een duidelijk beeld van de visie en missie van het team en hoe hun individuele bijdrage past binnen het grotere geheel. 
  1. Ondersteuning Bieden waar Nodig. Een van de belangrijkste taken van een Field Manager is het bieden van de juiste ondersteuning aan zijn team. Luister naar de behoeften van je teamleden en bied hen de middelen, training en begeleiding die ze nodig hebben om succesvol te zijn. Wees beschikbaar om vragen te beantwoorden, problemen op te lossen en hen te helpen bij het overwinnen van obstakels. 
  1. Erkenning en Beloning. Het tonen van waardering voor de inspanningen van je team is essentieel voor het behouden van hun motivatie en betrokkenheid. Zorg ervoor dat je regelmatig erkenning geeft voor hun prestaties, of het nu gaat om een eenvoudig ‘dank je wel’ of een meer formele beloning zoals bonussen of prijzen. Dit laat zien dat hun werk wordt gewaardeerd en motiveert hen om op dezelfde voet door te gaan. 
  1. Constructieve Feedback Geven. Feedback is een krachtig middel om de prestaties van je team te verbeteren. Geef regelmatig constructieve feedback die zowel positieve aspecten benadrukt als suggesties voor verbetering biedt. Wees specifiek en ondersteunend, en moedig je teamleden aan om te groeien en zich te ontwikkelen. 
  1. Zorg voor een Positieve Werksfeer. Een positieve werkomgeving is cruciaal voor het welzijn en de motivatie van je team. Creëer een cultuur van samenwerking, ondersteuning en waardering waarin teamleden zich gewaardeerd en betrokken voelen. Stimuleer open communicatie, vertrouwen en respect tussen teamleden om een gevoel van gemeenschap te bevorderen. 
  1. Inspirerend Leiderschap Tonen. Als Field Manager ben jij het voorbeeld voor je team. Toon leiderschap door zelf gedrevenheid, toewijding en enthousiasme te tonen. Laat zien dat je gelooft in de doelen van het team en dat je bereid bent om samen te werken om ze te bereiken. Je enthousiasme en toewijding zullen aanstekelijk zijn en je team inspireren om hetzelfde te doen. 

Het aanmoedigen en motiveren van je team is een doorlopend proces dat tijd, aandacht en toewijding vereist. Met de juiste strategieën en aanpak kun je als field manager een positieve impact hebben op de prestaties en het welzijn van je team, en hen helpen om hun volledige potentieel te bereiken. 

Tip: Onderscheid jezelf en geef een compliment 

Op RendementOnline stond een interessant artikel waarbij blijkt dat leidinggevende de neiging hebben om vooral negatieve of corrigerende feedback te geven. Feedback is een belangrijk middel om werknemers te motiveren, maar dat middel verliest zijn kracht als het niet of nauwelijks om positieve feedback gaat. Als leidinggevende zou je er een gewoonte van moeten maken om ook oprechte complimenten te geven. Je wordt als leidinggevende eerder als goede manager beschouwd, door niet alleen negatieve, maar ook positieve feedback te geven. Het hoeft ook niet zo moeilijk te zijn, want een simpel, kort, specifiek, maar wel gemeend compliment laat werknemers zich betrokken voelen en dat werkt weer motiverend!