No to racism

door | mrt 21, 2022 | Lifestyle, Story

Bij The Solutionz Group bieden wij iedereen gelijke kansen, maar helaas blijkt dit op de arbeidsmarkt toch anders te zijn. Want arbeidsdiscriminatie vindt nog steeds plaats, maar door het voorstel van Minister van Gennip van SZW moet hier verandering in komen!

Zij heeft namelijk de Tweede Kamer verzocht de behandeling van het voorstel voor de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie aan te houden, zodat er een meldplicht voor discriminerende verzoeken aan uitzendbureaus aan toegevoegd kan worden.

Dit wetsvoorstel moet de Nederlandse Arbeidsinspectie handhavende bevoegdheden geven om er op toe te zien dat werkgevers en intermediairs een werkwijze hebben om discriminatie tegen te gaan en gelijke kansen te realiseren. 
Goed nieuws dus op de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie wat ons betreft!

#TSG#KEEPITREAL#arbeidsdiscriminatie#solliciteren#wervingenselectie#notoracism