Quote of the week

by | Sep 30, 2021 | Lifestyle

‘Hoe noemt een computernerd zijn vrouw? Zijn wiefie’