Quote of the week

door | sep 30, 2021 | Lifestyle

‘Hoe noemt een computernerd zijn vrouw? Zijn wiefie’